Skaidis sommergleder

Skaidi er langt nord i Finnmark, men herlig sted både sommer som vinter. Skaidi betyr ‘landet mellom to elvar som renn saman”, et gjestfritt sted. Under andre verdenskrig var fangeleire for russere i Skaidi. Staten Norge har kulturhistoriske eiendommer som er verdt besøk, Skaidi skysstasjon og fjellstue.  For funksjonshemmede er det ingen hindringer, men åpne vidder og velkommen kultur. Noen har bedre tilretteleggelse for funksjonshemmede.

Sommerstedet med allsidige aktiviteter

Mange forbinder sport, vinteridretter, og flott skimiljø med Skaidi. De har Finnmarks største alpinsenter. Til tross for at Skaidi er kjent for vinter og ski er det et flott sted for gode sommeropplevelser. Fiske i Repparfjordelva en av Norges topp lakseelver er stor fritidssyssel i Skaidi. Stedet tilbyr fritidsaktiviteter og vidt spredt hytteliv. De frister med midnattssolen og samlinger på kvelden rundt bål med grillpølser.

Hvert år arrangeres festivalen Vill-Ungdom med variert populær agenda for ungdom mellom 13 og 22 år. De overnatter i telt i Kvalsund og festivalen er introdusert av tilflytterkontoret. De har workshop og samlinger med temaer ungdom er opptatt av. Festivalen baserer tid og passende aktiviteter på lokal natur og ressurser i nærmiljøet. Kveldene avsluttes med musikk og kulturinnslag. Deltakerantallet stiger årlig og er veldig attraktivt. Arrangementet har flott omdømme, og jobber med lokale for å imøtekomme positiv vekst.

Langsiktige prioriteringer er sykkelløype, crossløype, og turistrute til Trollvatnet. Andre er skytebane og stort treningssenter. Skaiditun ballbinge ble ferdigstilt i 2018. Dagsturhytte til Halsevannet er ikke ferdigstilt per 2020.

I sommerhalvåret arrangeres fiskekonkurranse for hytte besøkende og andre. Påsken faller mer på vårparten med travle aktiviteter som ishavfiske og havsafari. Fiskeaktiviteter fortsetter inn i sommermånedene. Natursti med ski og for fotturister arrangeres flittig. Området har flotte naturstier og fotturer.

For fortsatt positiv vekst er planene for lokalt svømmeanlegg godtatt. Det var planlagt for 2020, men på grunn av Korona er ny ferdigstillelse ikke klar.   Sommeren bringer også Euro grupper og dette er noe de fleste ser frem til.